Wij fokken volgens de (Fok)reglementen van de AKC (Amerikaanse Kennel Club) CKC (Canadese Kennel Club)De Schotse Herder Vrienden, FCI en RvB

The White collie

 Net zo gezond als een gekleurde!! Maar hoe zit het nu? 

  

Middelste foto is ons eerst geborene White Tri color Headed, Boedha
Click op de middelste foto om naar de pagina te gaan van al onze White's van/uit onze kennel

Uit de vroegere verhalen van de herdershond, weten we dat, wit of bijna wit, regelmatig voor kwam en ook nog erg geliefd was. Dat kwam omdat de herdershond voor de roofdieren niet te zien was, omdat zijn witte kleur niet meer opviel tusen de schapen. Zo kon de herder ook goed zien wanneer er wolven of andere roofdieren, in zijn kudden waren. Sommige rassen ontwikkelden zich als hoeder, anderen als drijvers, om met de herder samen te werken, zoals bijv. de kudde samen drijven, naar de herder brengen, enz. Bij vele rassen hebben donker kleurige honden met wit een voorkeur, denk maar aan de Border Collie.

De Herder kon makkelijk onderscheid maken want de hond viel nu erg goed op, tussen de witte schapen, hij kon de hond beter sturen, en van verre onderscheid maken. Door de donkere kleur van de hond, liepen de schapen ook makkelijker weg van de hond, wat ook weer hielp bij het drijven. Want schapen zagen de donkere hond als roofdier aan.

Bij alle rassen, die volkomen wit, gedeeltelijk wit of wit getekend waren, werd nooit de kleur met gezondheidsproblemen als enige belemmering gezien. De kleur was louter en alleen een zaak van praktisch nut. Geen enkele herder beweerde dat een werkhond, die te veel wit zou hebben, geen goede werkhond zou zijn.

De collie stamt af van deze oeroude traditie “herdershonden”. Color Headed White collies kent men vanaf het begin van het ras. We weten dat koningin Victoria (GB) een groot fan er van was, en ze had er zelfs in haar bezit. De eerste echte Color Headed White collie, "The Lily", is een van de beroemdste collies in de geschiedenis van ons ras, haar kleinzoon was, Ch Metchley Wonder. In de loop der tijd, bepaalde het modebeeld, de kleur van de collie, Sable-White werd de favoriete kleur,  maar werd nooit als oorspronkelijke kleur gezien. Color Headed White collies hebben normale gekleurde ogen en neus pigmentatie, en meestal een compleet masker, met normaal gekleurde oren, en geen problemen met het zicht of gehoor. Nooit heeft men gezondheid of functionele problemen in samenhang met het “White” gezien. Ze waren gewoon simpel White met gekleurde aftekening.

Als we genetisch de collie gaan bekijken, dan is de collie een witte hond, met gekleurde aftekening. De kleur vormt een mantel, met de gebruikelijke witte aftekening, zoals zijn witte kraag, borst, eventueel voorbeentjes, voetjes, staartpunt, en soms in het gezicht. Dit patroon noemt men, Irish spotting. En komt bij erg veel rassen voor. De aftekeningen kunnen Sable zijn, die in vele kleurschakeringen voorkomt, Tricolour of Blue Merle. Deze kleurige vlekken zijn alle “kleur over wit”

Waarom zijn wij hier dan in Europa, tegenover de Color Headed White Collies, dan zo negatief ingesteld?

Er is geen logisch verklaring. De Color Headed White Collie’s hebben niet meer problemen, dan die we ook ondervinden in de gekleurde collies. Nogmaals de problemen hebben niets met de kleur te maken.

Problematisch wit (White Defected)

Er is toch een vorm van Witte collie die wel degelijk een groot probleem hebben. De dubbel Merle's (MM), die geboren worden uit een combinatie Merle X Merle. Het Merle gen veroorzaakt een verdunning van het pigment dat bij een Tri-colour X Merle, het mooie aparte marmereffect veroorzaakt. Een Sable Merle, wat veel voorkomt in de Amerikaanse lijnen, laat een verdunning zien van de Sable kleur, wat ook weer met het marmereffect kan zijn, wat duidelijk te zien is als het nog een pupje is, vaak trekt het als de collie ouder wordt in dit geval bij de Sable Merle weg. Combineert men 2 Merles, dan kan deze verdunningsfactor zich verdubbelen, en kunnen problemen zoals blindheid en doofheid ontstaan. Een duidelijk kenmerk is de witte vacht. Zulke puppen, zijn bijna, tot helemaal wit, zonder masker of gekleurd hoofd, en meestal ontbreekt de pigmentatie van de ogen en neus. Ze zijn erg gemakkelijk hieraan te herkennen.

Omdat het risico erg groot is dat zulke pupjes geboren worden uit een dubbel Merle combinatie, is het gelukkig verboden om deze kleuren met elkaar te combineren.

 

Hier een link naar een blog van een puppen eigenaar uit Amerika van een doof en blinde pup uit een dubble merle combinatie.
We hebben toestemming van de eigenaar! Thank you, D

 
→→Click op de foto←←

Deze puppen zijn wat in de genetica genoemd wordt, homozygoot op de MM locus, wat het Defected White geeft, doof, blind. Duidelijk te zien dat ze geen volledig masker of gekleurd hoofd heeft!

Er is absoluut geen relatie tussen de White collie met traditionele aftekening, zoals masker en/of vlekken,
en de dubbel Merle (defected White)

In Amerika zijn de gezonde "White collie's" bekend, geaccepteerd en erkend, Dit is een collie met minimale gekleurde aftekening op een witte vacht, alleen op het hoofd zijn ze gekleurd, zoals wij gewend zijn, en sommige hebben hier en daar wat vlekken. De kleur van het hoofd geeft aan wat voor kleur collie het is. Deze collies zijn voor show, sport, enz, erkend, en evenzo functioneel en gezond, als welke andere bekende kleur collie ook.

Hoe ontstaat de gezonde Color Headed White Collie?

De White collie ontstaat door een combinatie van 2 gekleurde White Factor collies, of een gekleurde White Factor collie X White collie, of 2 x White collies. Er kan alleen White ontstaan wanneer een White met een gekleurde gecombineerd wordt die het zogenaamde White Factor draagt. Dat betekent dat die collie het White Factor gen draagt voor White. Men krijgt dan gekleurde White Factors en White pupjes.

 White Factor Collie 


Evaristo Ellenora Lady Bo's Future
Duidelijk White Factor, Brede kraag, grote pluim en een hoog wit achterbeen tot ver over de knie

ER ONTSTAAN GEEN AFWIJKINGEN ALS MEN 2 COLOR HEADED WHITE (EFFECTED) COLLIE’S COMBINEERT!

White Factor honden kunnen het White-gen (Sp) vererven, men kan het White Factor, vaak zien, omdat de witte aftekeningen breder of meer is, dan bij de niet White Factor gekleurde collie. Dat wil zeggen, een zeer brede witte kraag, hoog wit tot over de knie aan de buitenkant van een of beide achterbenen. Een grotere witte punt aan de staart en eventueel een bles of streep in het gezicht, en eventueel wat witte vlekjes op het lichaam. Toch kan een hond een White Factor zijn, met zelfs weinig witte aftekenen. Men noemt dat een Hidden White Factor. Ook wil het niet zeggen dat een hond met een White Factor aftekeningen ook daadwerkelijk het White Factor-gen draagt. Een White collie kan alleen geboren worden als beide ouders het White Factor gen dragen. We hebben dus een Color Headed White collie nodig die we met een gekleurde White Factor combineren, de pupjes worden dan Color Headed White en White Factor gekleurd of we hebben 2 Color Headed White´s nodig om Color Headed White pupjes te krijgen. Soms worden er bonte (Piebald`genoemd) pupjes geboren, die veel kleur, maar ook veel wit in hun vacht hebben. Dit zijn altijd White Factors. White Factor honden kunnen een tot een paar kleine tot grote witte vlekken in hun vacht hebben, en kunnen het White Factor aan de nakomelingen vererven

  

White Factor of Color Headed White collies hebben geen gebreken, die door de kleur zouden ontstaan. De witte kleur brengt niet de problemen die we bij de dubbel Merle zien. Wil een fokker met een White Factor collie geen Color Headed White pupjes dan vermijd men simpel een White Factor partner. White Factor collies zijn met hun opvallend veel witte aftekening zeer aantrekkelijk. Omdat we steeds meer collies zien met steeds minder witte aftekeningen, soms met kleine, smalle, halve kraag of zelfs helemaal geen kraag, of met geheel gekleurde beentjes, of voetjes, kan een White Factor collie van nut zijn, om deze mooie witte aftekeningen, waar we zo van houden, weer terug te geven, aan de gekleurde collie.

Officieel word een White met een Sable kleurig hoofd een Sable Headed White genoemd
een White met een Tri Color kleurig hoofd een Tri Headed White, en een White met Blue Merle kleurig hoofd een Blue Headed White.
Gaat het over t algemeen een Color headed White dan kan het een van deze 3 kleuren zijn.
Een Color Headed White met vlekken word ook Spotting genoemd!

 

Er is geen enkele reden om vooroordelen te hebben tegen de kleur Color Headed White, of White Factor.
Het zijn gewone gezonde collies met minder kleur als wat we gewend zijn.
Maar ja, wat men niet gewend is, wordt al gauw door sommige, als vreemd/raar en soms als lelijk gezien, 

Voor mij zijn het de mooiste Collie's die er zijn.

Bron: Collie Revue Duitsland

 

Dit staat er op de site van SHV "de Collieclub op de pagina "kleurvererving" 

N.B. We laten hier de Amerikaanse “witte” Collie buiten beschouwing. Deze overwegend witte Collie heeft niets met de subletaal-witte Collie te maken die kan ontstaan uit een bluemerle x bluemerle combinatie.
Eerder gepubliceerd in o.a. Handboek SHV De Collieclub 1995

Misschien een tip voor sommige fokkers van het Engels moderne show type, die volgens eigen zeggen al zo veel jaar fokken,
Misschien een aanrader om deze pagina "The Color Headed White" eens te lezen
en je wat meer te verdiepen in genetica voordat men onzin uitkraamt,

Interessante link over

→→White collies in Alaska, maart 1919 ←←